ניהול כספים

 

ניהול כספים נכון על בסיס שוטף הוא תנאי הכרחי להתנהלות תקינה של העסק שלך.
תזרים מזומנים שמנוהל ביעילות, תכנון אשראי מתאים ואופטימלי, תמחור פעילות החברה וניהול אפקטיבי של מערכת הגביה, יתמכו בניהול אפקטיבי  של העסק, יסייעו בהגדלת רווחיותו ויבטיחו את המשך קיומו של העסק לאורך שנים.

בתחום ניהול הכספים אנחנו מציעים לך את השירותים הבאים:
  • ניהול תזרים מזומנים- ניהול דוח תזרים המזומנים של העסק שלך ומעקב אחריו הינו האמצעי לתכנון תזרים המזומנים של העסק. ניהול תזרים המזומנים יאפשר לך לקבל החלטות שוטפות בנוגע להיקף ועיתוי רכישות מספקים והחלטות ניהוליות אחרות כגון ביצוע השקעות ושינויים מהותיים אחרים בחברה.

  • התנהלות מול הבנקים- מעקב וטיפול שוטף מול הבנקים, הכולל מעקב אחר עמלות הנגבות על ידי הבנק, טיפול בכל הנוגע לקבלת מסגרות אשראי המיטיבות עם העסק ובדיקת ערוצי השקעה בנקאיים.

  • ניהול גביה ותשלומים- שירותי ניהול וגביה שוטפים מול ספקי ולקוחות החברה.

  • בניית מערכת תמחיר- סיוע בבניית מערכת חשבונאית ניהולית המסייעת ברישום, ניתוח ומעקב אחר עלויות הייצור או השירות של העסק. מערכת זו מסייעת לעסק בבקרה, פיקוח ומעקב אחר עלויות ורווחיות העסק ברמת המוצר או השירות שהעסק מספק ללקוחותיו.

  • דוחות ניהוליים- הפקת דוחות כספיים וניהוליים אחרים שמסייעים להנהלה במעקב אחר תוצאות פעילות החברה וקבלת החלטות.

  • ייעוץ וליווי שוטף- ייעוץ וליווי העסק בבניית תוכנית עסקית, בתכנון תהליכים פיננסיים, במשא ומתן וקבלת החלטות למול גופים פיננסיים ובכל תהליך אחר הנוגע לפעילות השוטפת של העסק.

מה לקוחות אומרים אלינו 

«שרות מקצועי לא מסתיים רק בשרותים הקלאסיים. אני יכול לפנות בכל שאילה ותמיד מקבל התיחסות מקצועית. תודה לכל הצוות».

משה מזרחי

«שרות מקצועי לא מסתיים רק בשרותים הקלאסיים. אני יכול לפנות בכל שאילה ותמיד מקבל התיחסות מקצועית. תודה לכל הצוות».

משה מזרחי

«שרות מקצועי לא מסתיים רק בשרותים הקלאסיים. אני יכול לפנות בכל שאילה ותמיד מקבל התיחסות מקצועית. תודה לכל הצוות».

משה מזרחי