פעילות כעצמאי או כחברה – מה עדיף?

מאמרו  של רודד ריינגולד, רו"ח, טימור-ריינגולד רואי חשבון

 

בבואנו לבחון כיצד עלינו להפעיל את עסקינו מתעוררת השאלה האם כדאי לנו לפתוח חברה בע"מ או האם כדאי לנו לפעול כעוסק מורשה עצמאי?

ראשית נגדיר מה זה חברה – חברה הינה יישות משפטית נפרדת מבעליה ובמידה וזו חברה בע"מ הרי שהינה מוגבלת בערבות כלומר בעליה מוגבלים בערבותם כלפי החברה עד לגובה השקעתם במניות החברה.

החברה מוחזקת על ידי בעליה באמצעות מניות ואם הבעלים רוצים למכור את החברה למעשה הם מוכרים את מניותיהם בחברה. (לפעמים יש מכירת פעילות החברה ואז לא בהכרח יש מכירת מניות).

השיקולים בבחינת האם לפעול כחברה או עצמאי נובעים ממספר גורמים.

1.     גורם משפטי – כאמור חברה בע"מ הינה חברה המוגבלת בערבות עד סכום מניותיה כך שאם העסק הינו חשוף לתביעות הרי שיש מקום לשקול את הפעילות כחברה.

2.     גורם מיסויי – שיעור המס בחברה הינו 25% מס על רוווחי החברה.

3.     גורם שיווקי – חברה בע"מ מצטיירת בעיני הציבור כמשהו יותר רציני ולפיכך זהו שיקול נוסף שיש לשקול.

4.     עלויות הקמה ואחזקת חברה- אלו כמובן משתקללים כנגד שאר השיקולים – ככלל הקמת חברה ואחזקתה יקרים יותר מפעילות כעצמאי וזאת משום שהנהלת חשבונות של חברה היא בעלת דרישות רבות יותר בצורה משמעותית וכן חברה מחוייבת בהגשת דוח מבוקר של רואה חשבון לעומת עסק עצמאי שיכול אף להגיש את דוחותיו לבד לרשויות המס.

 

אנו במאמר זה נעמיק בשיקולים המיסויים וזאת על פי התמחותינו.

פעילות כעוסק מורשה עצמאי הינו דבר פשוט באופן יחסי לחברה ועלויותיו הינם כשליש מעלויות הפעלת חברה. המיסוי כעצמאי הינו על רווח העסק כלומר הכנסותיו בניכוי ההוצאות המותרות לצרכי מס הכנסה.

שיעור המס הינו מדורג ותואם לשיעורי מס ההכנסה על משכורת ברוטו של שכיר. בנוסף למס ההכנסה יש גם ביטוח לאומי שהינו גם נגזרת של הרווח לצרכי מס והוא כולל גם מס בריאות.

סכום הביטוח הלאומי המשלם עצמאי הינו גבוה יותר מחלק העובד כשכיר וזאת משום שהוא כולל גם את מה שנקרא בעולם השכירים חלק המעביד.

כשבוחנים את שיקולי המס בין חברה לעצמאי צריך לקחת את את שיעור המס בחברה כשעל רווחי החברה אין ביטוח לאומי לעומת שיעור המס באישי שהינו כולל את מס הכנסה וביטוח לאומי.

 

לדוגמא עצמאי שהרווח שלו הינו כ – 300,000 ₪ בשנה נמצא בשיעור מס הכנסה שולי של 34% ועוד כ -15% נטו ביטוח לאומי, כלומר שיעור מס של 49% סה"כ.

לעומת זאת על הרווח בחברה ישלם 25% מס בלבד.

אבל כל זאת הינו על כל עוד הרווח נשאר בחברה, ברגע שבעל המניות רוצה למשוך את יתרת הרווחים שנצברו עליו לשלם מס נוסף של 30% על היתרה מה שמביא אותנו לשיעור מס משוקלל של 47.5% מס כלומר עדיין שיעור מס עדיף על 49% אבל בשביל ה – 1.5% אם השיקולים הינם מיסויים בלבד לא בהכרח כדאי לפעול כחברה.

אז כעת אנו מגיעים לשאלה מתי בכל זאת כדאי חברה והתשובה היא כשבעל העסק לא חייב למשוך את כל רווחי העסק לביתו אלא להשקיע אותם בחברה ולרכוש נכסים או להשקיע את כספי החברה בהשקעות כפי שהיה משקיע כספים פרטיים.

כאמור באם הכסף נשאר בחברה הרי שמשולם על הרווחים רק  25% מס ונשאר על כל 100 ₪ 75 ₪ לעומת ב51 ₪ כעצמאי.

כך שבמהלך זה בעצם יצרנו מצב שאנו יכולים להשקיע יותר כסף וכך גם להרוויח יותר כסף.

באם נרצה למשוך את הכסף לפרטי בשנים מאוחרות יותר אנו נשלים את המס לסך של 47.5% אך השגנו דחיית מס משמעותית שנתנה לנו יותר כסף לעשות כסף בזמן הזה.

כמו כן באם החברה משקיעה בנכסים הרי שיש לה יותר כסף להשקיע לעומת עצמאי משום ששילמה מס רק בשיעור של 25% לעומת 49%.

 

לסיכום באם העסק מרוויח רווחים בסך של מעל כ -250,000 ₪ לשנה ואין בעל העסק זקוק למשיכת כל הרווחים למחייתו ו/או למחיית משפחתו כדאי לשקול ברצינות פעילות כחברה.

 

במאמר הבא נבחן מה השיקולים ברכישת נכס באמצעות חברה או במסגרת פרטית!

מה לקוחות אומרים אלינו 

«שרות מקצועי לא מסתיים רק בשרותים הקלאסיים. אני יכול לפנות בכל שאילה ותמיד מקבל התיחסות מקצועית. תודה לכל הצוות».

משה מזרחי

«שרות מקצועי לא מסתיים רק בשרותים הקלאסיים. אני יכול לפנות בכל שאילה ותמיד מקבל התיחסות מקצועית. תודה לכל הצוות».

משה מזרחי

«שרות מקצועי לא מסתיים רק בשרותים הקלאסיים. אני יכול לפנות בכל שאילה ותמיד מקבל התיחסות מקצועית. תודה לכל הצוות».

משה מזרחי