מאפייניה של המציאות המתוארת לעיל ידועים :

  • לא ברור מה המשכורת של בן הזוג העצמאי.

  • חשבונות הבנק "מעורבבים" באופן שההוצאות של הבית והעסק מתבצעות מכל החשבונות ואין הפרדה מליאה (כולל חובות שנלקחו עבור העסק או הבית)

  • העברות הכסף מחשבון לחשבון מתבצעות רק מתי שצריך ולא באופן קבוע.

  • קיימת עונתיות בהכנסות העסק, יש חודשים טובים וחודשים פחות טובים. עקב כך קיימים חודשים שבכלל לא מועבר כסף מהעסק לבית.

 

העסק הקטן, הבית ומה שביניהם

 

הכותב : איתן יובל - יועץ כלכלי

נובמבר 2015

 

במשקי בית רבים קיימת מציאות בה אחד מבני הזוג (או שניהם) מנהל עסק עצמאי.

ברוב מהמקרים קיימת אי בהירות לגבי השאלה היכן עובר הגבול הכספי של העסק והבית.

בבהרבה מקרים יש עבוב בין הבית והעסק, דבר שגורם בדרך כלל למציאות של חוסר שליטה.

 

גליה ואורי ישראלי הגיעו אליי ליעוץ כלכלי.

אחת השאלות הראשונות שהפניתי לאורי כבעל עסק קטן היתה : "מה המשכורת החודשית שלך?"

אורי מגרד את הראש, חושב קצת ואז אומר לי: "לא יודע להגיד אולי נשאל את רואה החשבון שלי".

אני מתעקש: "חייב להיות סכום שאתה מעביר מהעסק לבית בכל חודש".

הוא מחייך במבוכה. "בפועל אני לא ממש מכניס באופן קבוע כסף לחשבון של הבית, אני משלם את החשבון של הגן של הילדה מהחשבון של העסק, ממלא דלק ב-2 הרכבים דרך כ' האשראי של העסק וכשחשבון הבית נכנס לחריגה אני מכסה אותה ע"י העברת כסף מהעסק.

לפחות לגבי זה אין מה לדאוג - אני בשליטה. בודק את היתרות של החשבונות כל הזמן ודואג שלא תהיה חריגה מעבר למסגרת".

 

הדרך להתמודד עם מקרים אלה כוללת כמה שלבים. חשוב ליישם את כולם כיוון שישום חלקי יגרור חזרה למציאות הבעייתית שאותה ניסינו למנוע :

 

1. בניית תקציב לעסק וקביעת המשכורת החודשית המועברת לחשבון הבית
יש לבחון מה ההכנסה החודשית הממוצעת של העסק. ולבנות תקציב שלוקח בחשבון :
הוצאות קבועות  (כולל חובות שעל העסק לשלם מידי חודש)
הוצאות משתנות הנגזרות מפעילות העסק השוטפת
תשלומים לרשויות המס
כתוצאה משלב זה יוגדר סכום הכסף הקבוע שיועבר מהעסק לבית כמשכורת.
סכום זה יועבר באופן קבוע כל חודש. גם כשמדובר בחודשים עם הכנסות גבוהות שאפשר להעביר יותר וגם בחודשים עם הכנסות נמוכות.

 

2. הפרדת חשבונות

מומלץ להפריד בין חשבונות העסק והבית באופן מוחלט.
הוצאות/הכנסות העסק יועברו דרך חשבון העסק ופעילות הבית – דרך חשבון הבית.
הוצאות שאין בהירות לגבי שיוכן ניתן לבחון לפי השאלה : מה יקרה עם ההוצאה אם העסק ייסגר. אם כן – היא שייכת לעסק , אחרת שייכת לבית.

 

3. בניית תקציב לבית
יש לבדוק את תקציב הבית במטרה לקבל תשובות על השאלות הבאות :
מהו סך ההוצאות/הכנסות (כולל ההכנסה הקבועה מהעסק).
האם קיים גרעון ואיך ניתן להקטין אותו (ייעול מבנה ההוצאות, הגדלת הכנסות ממקורות אחרים).

 

4. תכנון תזרים המזומנים גם בבית וגם בעסק
מטרתו של שלב זה לענות על השאלות הבאות :
מתי נכון להעביר את הכסף מהעסק לבית? האם נדרש לחלק את הסכום לכמה מועדים?
אלו התחייבויות של הבית יסגור כל סכום שמועבר מעסק?
לצורך ביצועו של שלב זה יש למפות את מועדי ההכנסות וההוצאות בבית ובעסק. ולפיהם לתכנן את העברות הכספים.

לדוגמה :

נניח שהגענו למסקנה שהסכום המועבר מהעסק לבית יהיה 8,000 ₪

ב- 2 לכל חודש יש חיוב באשראי בסה"כ (ממוצע) של 5,000 ₪   וב- 15 לכל חודש יש חיוב של המשכנתא בסכום של 3,000 ₪. 2 החיובים מיועדים לכיסוי ע"י משכורת העסק.
לכן ניתן להעביר את הסכומים הנ"ל באופן הבא :
העברה אחת ע"ס 5,000 ₪  עד ה-2 לחודש והעברה שניה ע"ס 3,000 ₪ עד ה- 15 לחודש

חלוקת ההעברה ל-2 פעימות תקל על תזרים העסק ותמנע מצבים של העברה מוקדמת מידי שאין בה צורך.

 

גם לאחר שיישמנו את השלבים הנ"ל. עדיין נדרש לבצע בקרת תקציב ותזרים באופן שוטף אחת לפרק זמן כדי לוודא החשבונות מתנהלים היטב וההנחות שהנחנו אכן משקפות את המציאות גם בעסק וגם בבית.

 

 

לסיכומו של דבר,

כדי להתנהל באופן יעיל ותקין יש לבצע הפרדה מליאה בין הבית והעסק ובמקביל לתכנן את זרימת הכספים בשניהם וגם לבצע עליה בקרה שוטפת.

באופן זה יעבור משק הבית ממציאות של תגובה לאירועים למצב של ניהול מושכל ואחראי של המציאות הכלכלית.

על הכותב:

איתן יובל הוא יועץ כלכלי למשקי בית ועסקים קטנים ואיש מחשבים.

בעל תואר BA בניהול מטעם האוניברסיטה הפתוחה.

מוטו : "להוביל את משק הבית והעסק הקטן ממציאות של חוסר שליטה לניהול כלכלי מתוכנן ויעיל 

תוך נתינת מענה שלם ומלא לאתגרים העומדים בפניהם".